KÖPVILLKOR


Köp
Vid en orderläggning träffas ett avtal om köp mellan dig och Shoplife.se.

Alla priser är inklusive moms. En bekräftelse vid beställning kommer att skickas till den e-post som angivits vid beställningen. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt tryck- och skrivfel på hemsida och annonser. Om felaktigheter i pris och leveranstid skulle infinna sig förbehåller sig Shoplife rätten att ändra detta i efterhand. Shoplife.se förbehåller sig rätten att neka en order. Falska beställningar eller andra bedrägeriförsök polisanmälas vid upptäckt.

Om du har frågor eller undrar över någonting så är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Öppet köp
Vi har 14 dagars ångerrätt, s.k. "öppet köp". Vid ett utnyttjande av denna ångerrätt måste produkten vara helt oanvänd, och originalförpackningen hel och komplett utan skador annars kan vi inte godkänna returen och göra en återbetalning. Vi måste kunna sälja vidare produkten som ny igen.

Tänk på att det är kundens ansvar att se till så att produkten emballeras väl så att den inte skadas under returfrakten och återanvänd gärna originalemballaget som varan levererades i om möjligt. Kostnaden för returfrakten står du för som kund. Varje retur till oss måste vara åtföljd av en ifylld retursedel. Tag gärna kontakt med oss via e-post: kundservice@shoplife.se eller på telefon 042-490 95 00 om det är några oklarheter. 

Produktinformation
Shoplife reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och annonser, samt att bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

Kunduppgifter
De uppgifter du lämnar till oss används enbart för att kunna handlägga din order. Din e-postadress används för att sända orderbekräftelsen till dig och om vi behöver kontakta dig. På vår hemsida går det bra att ändra dina uppgifter genom logga in på ditt konto eller kontakta oss så gör vi det till dig.

Garanti och Reklamation

Shoplife.se följer konsumentverkets riktlinjer. Utförlig beskrivning om konsumentköplagen och distansavtalslag finns på Konsumentverkets hemsida. I samband med en tvist åtar sig Shoplife att frivilligt följa eventuella beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

Garanti
Vi säljer alla våra produkter med (3) månaders reklamationsrätt enligt konsumentköplagens Konsumentverkets hemsida. http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/

Reklamation för transportskada
Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant efter skador på emballage. För att du som kund skall bli ersatt för transportskada är det viktigt att detta noteras direkt på fraktsedel vid mottagande av varan. Om ingen notering görs på fraktsedel för fraktskada behöver ni kontakta oss inom 24 timmar. I annat fall anses ni ha godtagit varan i mottaget skick.

Reklamation för felaktig leverans eller dold skada
Om produkten är ofullständig eller felexpedierad ber vi dig att kontakta oss omedelbart. Därefter kommer en handläggare kontakta er så snart dom satt in sig i ärendet. Samma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Vi ber dig att göra denna anmälan till oss inom 3 arbetsdagar från mottagandet av leveransen.

- Packa upp och inspektera godset noggrant. Notera eventuella skador.

- Kontakta oss snarast för att göra en skadeanmälan.

- Använd inte den skadade produkten och behåll hela förpackningen intakt.

Vi kommer snarast att skicka en ny produkt till er efter det vi erhållit en av oss godkänd retursedel.